Työyhteisössänne on suunnattomia voimavaroja - vapautetaan ne yhdessä läsnäolon ja tunteiden kohtaamisen avulla!

Hei, olen Elina Väänänen ja olen tunteisiin sekä sisäisiin voimavaroihin keskittyvä valmentaja, kouluttaja ja puhuja. Missionani on tuoda läsnäolon ja tunnetaitojen merkitystä ihmisten tietoisuuteen sekä jakaa konkreettisia työkaluja ihmisyyden ytimessä olevien tunteiden kohtaamiseen ja tunteiden viestien ymmärtämiseen arjen tasolla.

Taustani löytyy liikunta-alalta sekä markkinoinnin ja myynnin parista. Nykyisin olen yrittäjä ja minulta löytyy kokemusta mm. tiimin johtamisesta sekä sisäisten voimavarojen hyödyntämisestä työssä. Uskon, että jokaisessa on sisällään suuria voimavaroja, jotka on mahdollista vapauttaa kohtaamalla ihminen kokonaisuutena – ja siihen liittyy oleellisesti tunteet. Yritysten kilpailukyvyn ja menestyksen takana on tunteiden johtaminen sekä tunnetaitojen hyödyntäminen niin yksilön kuin yhteisön tasolla.

”Läsnäoloa ja tunnetaitoja lisäämällä kasvaa myös hyvinvointi ja tyytyväisyys omaan elämään. Kun ihminen voi kokonaisvaltaisesti hyvin, näkyy se elinvoimaisuutena sekä vapaa-ajalla että töissä.”

Puhujana olen on aito ja luonnollinen, innostava, herättelevä, valovoimainen ja mukaansatempaava sekä minulla on taito luoda kuulijalle kokemus sisäisistä voimavaroistaan ja ymmärrys tunteiden laajasta vaikutuksesta hyvinvointiin.

En pelkää puhujana laittaa itseään likoon, vaan puhun asioista aidosti ja suoraan! Minulta löytyy kokemusta niin herättelevistä koulutuksista isoille yleisöille, läsnäolokoulutuksista organisaation henkilöstöille, työpajoista johtoryhmille kuin esimerkiksi webinaareista sekä puheista eri tapahtumissa.

Olen kouluttanut mm. Hitachi Oy Finland:in henkilöstöä, Ilkan henkilöstöä sekä OP Etelä-Pohjanmaan esihenkilöitä.

 

Luentoaiheita:

Tuon esille luennoillani herättelevää faktaa tunteista/hyvinvoinnista, tarinoita omasta elämästäni ja oppimastani sekä itse kehollista kokemuksellisuutta, jossa kuulija pääsee ihan oikeasti kokemaan tunteiden vaikutukset sekä erilaisten työkalujen toimivuuden tässä hetkessä.

Kunnianhimoinen tavoite onkin se, että luennot eivät jätä ketään kylmäksi, vaan vähintään kuulijaan on kylvetty siemen, joka luo innostuksen lähteä kehittämään omia läsnäolo- ja tunnetaitoja.

 

 • Herätys tunteiden äärelle - näin ovat ihmisyyden ytimessä ja vaikuttavat kaikkeen [tiedostaen tai tiedostamatta]
 • Tunnetaitojen vaikutus työelämässä – askeleet tunnetaitojen kehittämiseen
 • Tunnejohtajuus ja menestyvä työyhteisö
 • Mikä ihmeen tunneilmasto? Miten se vaikuttaa teidänkin työyhteisössä ja kuinka kehittää sitä?
 • Tunteiden vaikutus hyvinvointiin, terveyteen ja resilienssiin sekä sairauksien ennaltaehkäisyyn
 • Opi kohtaamaan ja tunnistamaan tunteet sekä niiden sisältämät tärkeät viestit – voimavarana tunnetaidot
 • Tunnelukkojen vaikutus ihmissuhteissa: opi ymmärtämään erilaisuutta ja niin omien kuin muiden käyttäytymismallien takana olevia mekanismeja
 • Mitä on todellinen rohkeus? Rohkeusjohtajuus syntyy haavoittuvaisuuden näyttämisestä ja aitoudesta

 

Yllä on ehdotuksia erilaisille kokonaisuuksille. Ota yhteyttä ja luodaan juuri teidän tarpeisiinne sopiva kokonaisuus. 

Kysy lisää: [email protected]
Tai ota yhteyttä alla olevasta painikkeesta [lomakkeen kautta]

 

OTA YHTEYTTÄ LOMAKKEELLA

 

Esimerkkejä palveluistani yrityksille

 • Noin 45-60 minuutin kokemukselliset koulutusluennot
 • 2-3 tunnin työpajat

Toteutan myös puolen päivän työpajakokonaisuuksia sekä esimerkiksi 3 kerran työpajasarjoja.

 

Näin etenemme: 

 1. Varaa kanssani puhelu sähköpostilla tai lomakkeen kautta ja sovimme kanssasi puhelun.
 2. Lähtötilanteen ja tarpeiden kartoitus puhelun kautta [kesto noin 30-45 min]
 3. Puhelussa hahmottelen tarpeenne täyttävää palvelua.
 4. Luon tarjouksen jossa esittelen palvelun.
 5. Tämän jälkeen on mahdollisuus muokata palvelua tarpeen mukaan.
 6. Teette päätöksenne tarjouksesta ja mahdollisesta yhteistyöstä. 

 

[Esimerkki] Voimavaraksi läsnäolo -valmennuskokonaisuus 

Useissa työyhteisöissä työntekijöiden arki on hektistä ja moni kaipaa arkeensa enemmän läsnäoloa, hyvinvointia ja tasapainoa.  Mieli ja keho tarvitsevat lepoa sekä tilaa tietyin väliajoin, jolloin keskittymiskyky paranee ja luovuus sekä tuottavuus lisääntyy.

Kun työntekijä voi kokonaisvaltaisesti hyvin, hän myös nauttii arjestaan enemmän, on elinvoimaisempi ja energisempi ja se näkyy arjessa jaksamisessa ja työssä

Kolmiosaisen valmennuksen päämääränä on se, että osallistujat inspiroituisivat ja motivoituisivat läsnäoloharjoituksista. He saavat ymmärryksen siitä, miten merkittäviä vaikutuksia he voivat saada elämäänsä sekä työhönsä hyvin yksinkertaisilla työkaluilla ja he ovat motivoituneita käyttämään näitä työkaluja säännöllisesti.

Valmennuksen aikana osallistujat oppivat hyödyntämään läsnäoloharjoitusten, hengityksen sekä erilaisten kehollisten menetelmien voimaa arjen hektisissä hetkissä sekä alkavat luottamaan omaan kykyynsä rauhoittua ja päästä haluamaansa tilaan. On se tila tyyneyden, kiitollisuuden tai keskittymisen, sekä luovuuden tila, se on mahdollista jakamieni mielen työkalujen avulla.

 

Ota rohkeasti yhteyttä ja sovitaan palaveri jossa pääsemme keskustelemaan juuri teidän tarpeistanne ja siitä, miten voisin palvella teitä. 
[email protected]

OTA YHTEYTTÄ LOMAKKEELA